$value) { if (empty($value)) unset($array[$index]); } return $array; } function create_new_JPGimage ($breedte, $hoogte, $imgFILE, $imgDIR, $imgNAME, $imgEXTENSION, $quality) { //temp_photo voor thumbnail maken $photo = imagecreatefromjpeg($imgFILE); $target_x = $breedte; $target_y = $hoogte; // maten van afbeelding verkrijgen list($width, $height) = getimagesize($imgFILE); // als foto hoger dan breed is if ($height > $width){ $resize_ratio= ceil($width/$target_x); } // als foto breder dan hoog is elseif($height < $width){ $resize_ratio= ceil($height/$target_y); } // als foto even breed als hoog is elseif($height == $width){ $resize_ratio= ceil($width/$target_y); } $newheight=ceil($height/$resize_ratio); $newwidth=ceil($width/$resize_ratio); $source_used_x = $width; $source_used_y = $height; $from_x = '0'; $from_y = '0'; //nieuwe image maken en wegschrijven naar dir $create_blank = imagecreatetruecolor ($newwidth, $newheight); imagecopyresampled ($create_blank, $photo, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $source_used_x, $source_used_y); $new_filename = $imgDIR.$imgNAME.$imgEXTENSION; ImageJpeg($create_blank,$new_filename,$quality); Imagedestroy($photo); } //functie, voor het maken van een afbeelding. function thumbnail($map,$thumblocatie,$bestandsnaam,$breedte,$hoogte) { list($breedte_origineel, $hoogte_origineel, $type) = getimagesize($map.$bestandsnaam); //We weten de breedte/hoogte van een afbeelding, we weten ook hoe groot ze moeten worden en gaan dus lekker rekenen! if ($breedte && ($breedte_origineel < $hoogte_origineel)) { $breedte = ($hoogte / $hoogte_origineel) * $breedte_origineel; }else{ $hoogte = ($breedte / $breedte_origineel) * $hoogte_origineel; } //Maak een nieuwe afbeelding aan met de juiste breedte en hoogte, openen de originele en gebruik de functie imagecopyresampled om daar een mooie afbeelding van te maken. $afbeelding = imagecreatetruecolor($breedte, $hoogte); switch ($type) { case 1: //gif $afbeelding_origineel = imagecreatefromgif($map.$bestandsnaam); imagecopyresampled($afbeelding, $afbeelding_origineel, 0, 0, 0, 0, $breedte, $hoogte, $breedte_origineel, $hoogte_origineel); imagegif($afbeelding, $map.$thumblocatie.$bestandsnaam); break; case 2: //jpg create_new_JPGimage($breedte, $hoogte, $map.$bestandsnaam, $map.$thumblocatie,$bestandsnaam, '', 80); //$afbeelding_origineel = imagecreatefromjpeg($map.$bestandsnaam); //imagecopyresampled($afbeelding, $afbeelding_origineel, 0, 0, 0, 0, $breedte, $hoogte, $breedte_origineel, $hoogte_origineel); //imagejpeg($afbeelding, $map.$thumblocatie.$bestandsnaam,80); break; case 3: //png $afbeelding_origineel = imagecreatefrompng($map.$bestandsnaam); imagecopyresampled($afbeelding, $afbeelding_origineel, 0, 0, 0, 0, $breedte, $hoogte, $breedte_origineel, $hoogte_origineel); imagepng($afbeelding, $map.$thumblocatie.$bestandsnaam); break; } } ?> VKIO.nl :: Van Krimpen Installatie Techniek

 
 
 
Loodgietersbedrijf
'; //Als er meer dan 10 fotos zijn krijgen we een volgende/vorige knopje. if($aantalfotos > $afbeeldingenperpagina) { //Hebben we een vorige knopje nodig? if ($paginanr > 0) { echo 'Vorige'; }else{ echo 'Vorige'; } //We laten even zien op welke pagina we zitten en hoeveel er zijn. echo '  '.ceil($paginanr+1).' / '.ceil($aantalfotos/$afbeeldingenperpagina).'  '; //Hebben we een volgende knopje nodig? if ($paginanr < floor(($aantalfotos -1)/$afbeeldingenperpagina)) { echo 'Volgende
'; }else{ echo 'Volgende
'; } } echo '
Fotoalbum

'; //Don't ask, hogere wiskunde vereist. Ik weet zelf niet meer wat ik deed maar het werkt... for($fotonr = ($paginanr * $afbeeldingenperpagina); $fotonr <= ($paginanr * $afbeeldingenperpagina) + ($afbeeldingenperpagina) -1 && $fotonr < count($bestanden); $fotonr += 1) { //Okay.. wat als er geen thumbsmap is? if(!is_dir($map.'thumbs/')) { //Dan maak je die natuurlijk! mkdir($map.'thumbs/',0777); } //Okay... wat als er geen thumbnail is? if(!file_exists($map.'thumbs/'.$bestanden[$fotonr])) { //Dan maak je die natuurlijk! //thumbnail($map,'thumbs/', $bestanden[$fotonr],$breedte_klein,$hoogte_klein); create_new_JPGimage(100, 100, $map.$bestanden[$fotonr], $map.'thumbs/',$bestanden[$fotonr], '', 80); } //Okay... wat als er geen thumbnail is? if(!file_exists($map.'preview/'.$bestanden[$fotonr])) { //Dan maak je die natuurlijk! thumbnail($map,'preview/', $bestanden[$fotonr],$breedte_groot,$hoogte_groot); } //De thumbnail bestaat... wat moet ik doen? if(file_exists($map.'thumbs/'.$bestanden[$fotonr]) && $bestanden[$fotonr] != 'spacer.jpg') { //Jeetje man, kan je helemaal niks zelf? Laat die foto dan zien mafkees! echo '
'. $bestanden[$fotonr] .'
'; } } }else{ //Duidelijk, de map is leeg! if(empty($directories)) { echo '

Sorry, er zijn nog geen foto\'s toegevoegd aan het fotoalbum!

'; } } } ?>
Wij zijn werkzaam in: Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Goudswaard,
Puttershoek, Barendrecht, Ridderkerk, Klaaswaal en omstreken